Konditori 1

Kunskapskrav Konditori 1

Kurskod: BAGKON01

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
1. Tillverkning av enklare konditoriprodukter med hänsyn till utseende och smak.
2. Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid tillverkning av konditoriprodukter.
3. Hur man läser och använder recept.
4. Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.
5. Paketering och märkning av konditoriprodukter.
6. Hygien och dagliga hygienrutiner.
7. Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.
8. Arbetsmiljö och säkerhet samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen och EU-bestämmelser.
9. Konditoriprodukters historia.

Kunskapskrav
Betyget E

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
Eleven beskriver översiktligt konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställandekvalitet.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligtarbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.
Eleven beskriver konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av godkvalitet.
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet mednyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven beskriver utförligt konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Att kunna efter Konditori 1Vispade satser: anslag, moccarutor, sockerkaka, rulltårta
Rörda satser: muffins, sandkaka
Maräng: kallvispad, varmvispad
Småbröd: kubbade, skurna, spritsade
Kondisbitar: chokladbollar, brownie, kladdkaka, hallongrottor, dammsugare
Fodrade formar: mazariner, nötkongress, polynéer, vaniljhjärtan
Vaniljkräm
Hallonsylt
Göra marsipanros
Göra pikeringsstrut, pikera text med pikeringsgele och choklad
Prinsesstårta
Carl-Gustavtårta
Prinsessbakelser
Budapestbakelser
råvarukunskap: olika margarinsorter, smör, äggvitans roll i maräng
packning och märkning
Hygien: kunna göra rent gräddmaskinen

 

Teori Konditori 1

Utbildningsfilmer Konditori 1